A

STÜHMER KFT. által

https://stuhmer.hu

elérhetőség alatt üzemeltetett webáruház

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024. MÁRCIUS 27.

A STÜHMER KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

 

 

BEVEZETŐ, ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK, IRÁNYADÓ JOG

 

 

Tisztelt Látogatóink/Vásárlóink!

Üdvözöljük Önöket a STÜHMER Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által www.stuhmer.hu elérhetőség alatt üzemeltetett webáruházban (továbbiakban: webáruház) ahol az általunk gyártott és forgalmazott édesipari termékeket (csokoládékat és cukrászsüteményeket) lehet megvásárolni. Kérjük, hogy a vásárlás előtt alaposan olvassák el a jelen dokumentumban rögzített Általános Szerződési Feltételeinket, (továbbiakban: ÁSZF) továbbá az https://stuhmer.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato elérhető Adatkezelési Tájékoztatónkat, amelyekben minden szükséges információt megtalálnak a termékeinkkel, a vásárlással, a fizetéssel, szállítással és a személyes adataik kezelésével kapcsolatosan. Amennyiben a hivatkozott dokumentumok átolvasását követően mégis maradt megválaszolatlan kérdésük, kérjük, hogy a mielőbbi segítségnyújtás érdekében az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeinken keresztül lépjenek velünk kapcsolatba.

Mindenekelőtt tájékoztatjuk Tisztelt Látogatóinkat/Vásárlóinkat, hogy a Szolgáltató a webáruházból rendelt termékeket – a szeletes sütemények, a torták és egyes csokoládéfigurák kivételével – magánszemélyek (fogyasztók) számára Magyarországon kívül az Európai Unió valamennyi tagállamába kiszállítja a GLS/FedEx/Express One futárszolgálatok segítségével, továbbá az Egyesült Királyság, Kanada, Svájc, Szerbia és Ausztrália területére is (továbbiakban: Unión kívüli országok) a FedEx futárszolgálat közreműködésével). A 335/2012. (XII.4.) Korm rendelet 3/A §-a alapján Magyarország területén a Szolgáltató biztosítja a Magyar Posta Zrt. által nyújtott kiszállítási lehetőséget is a lentebb hivatkozott kiszállítási korlátozásokkal. A GLS/FedEx/Express One/Magyar Posta Zrt. a továbbiakban: Futárszolgálat(ok). A kiszállítással kapcsolatosan kérjük az ÁSZF „országlista” mellékletének áttanulmányozást, ahol a kiszállítás cím (célország) mellett az is feltüntetésre került, hogy a Futárszolgálatok a megrendelt termékek átvételét követően milyen kiszállítási időtartamot vállalva végzik a kiszállítást az adott (cél)országba. A webáruházból történő megrendelésnek is az Európai Unió vagy az Unión kívüli országok valamelyikéről kell érkeznie (számlázási cím), azonban a (ki)szállítási cím bármelyik másik Európai Uniós vagy Unión kívüli ország területén lehet.

Tájékoztatjuk továbbá a Magyarországon nyilvántartásba vett vállalkozásokat, (cégek és egyéni vállalkozók egyaránt) hogy a vállalkozások jelenleg a stuhmer@stuhmer.hu email címen keresztül adhatják le rendeléseiket. Társaságunk külön rendelési felületet fejleszt a céges vásárlók részére, amely rendelési felület elkészültéig kérjük szíves türelmüket és megértésüket. A céges vásárlók megrendeléseit kizárólag Magyarország területén szállítja ki a Szolgáltató az Express One/GLS futárszolgálatok segítségével, vagy a STÜHMER Kft. saját áruszállító gépjárműveivel. Nagyobb (raklapos) belföldi rendelések esetén az FM Logistic és a Liegl & Dachser (továbbiakban: Futárszolgálatok) is végeznek Társaságunk részére kiszállítási tevékenységet.

Kiszállítási korlátozások:

A webáruházból rendelhető valamennyi termékre vonatkozó általános kiszállítási korlátozás, hogy a termékeket sem a Magyar Posta Zrt., sem a más futárszolgálatok által biztosított PostaPontra/Csomagpontra, ill. csomagautomatába, valamint a Magyar Posta Zrt. postahivatalaiba (postán maradó) egyaránt nem szállítja ki a Szolgáltató. Ezen kiszállítási korlátozás indoka, hogy a Szolgáltató által gyártott és forgalmazott termékek minősége nem garantálható sem egy kültéri csomagautomatában, sem egy csomagponton/postahivatalban történő – jelentősebb hőmérséklet ingadozást is magában rejtő – tárolás esetén.

További korlátozás, hogy a termékek közül a szeletes sütemények, a torták és egyes csokoládéfigurák kiszállítását (az érintett termékekről részletesebben az V/A és az V/B pontban) a Szolgáltató Magyarország területén belül sem teszi lehetővé.

A szeletes sütemények és a torták esetén a kiszállítási korlátozás alá kerülés indoka: a sérülésmentés kiszállítás garantálhatatlansága miatti esetleges utólagos minőségi kifogások (hibás teljesítés) elkerülésének megelőzése, míg egyes csokoládéfigurák sajátos jellemzőjük miatt (kifejezetten törékenyek, vagy ha a csomagolás többféle grafikával készül) az eltérő grafikájú csomagolás miatti esetleges utólagos kifogások elkerülése okán kerültek ezen korlátozás alá. Ennek megfelelően az érintett termékek ugyan rendelhetők a webáruházból, de az átvételük és (részben) a rendelésük módja is eltér a webáruházban rendelhető egyéb termékekétől. A különbségeket a V/A. és az V/B. menüpontok alatt részletesen ismertetjük, kérjük alaposan olvassák át az ezen termékeink rendelésére, átvételére és az elállási jogra vonatkozó – általánostól eltérő – feltételeinket. A webáruházból rendelhető termékek mindegyikénél jelöljük, amennyiben ezen kivétel alá tartoznak.

A kiszállítási korlátozásokkal kapcsolatos megértésüket ezúton is külön köszönjük.

Az Európai Unió tagállamaiból, valamint az Unión kívüli országok területéről történő megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatosan tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Látogatóinkat/Vásárlóinkat, hogy a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelet (Róma I.) 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a webáruházon keresztül vásárolt valamennyi termék esetében (kifejezetten ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket is) irányadó jog a magyar jog, amelyet a Vásárló a vásárlás véglegesítésekor az ÁSZF elfogadásával – az erre vonatkozó üres ellenőrző négyzet, un. checkbox kipipálásával elfogad – és magára nézve kötelezőnek ismer el. Jelen ÁSZF egymásnak mindenben megfelelő magyar és angol nyelvű változatban érhető el a webáruház honlapján. Amennyiben a gondos fordítás ellenére a magyar és az angol nyelvű változat között eltérő értelmezés, vagy ellentmondás állna fenn, ebben az esetben az ÁSZF magyar nyelvű változata az irányadó. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek vagy hatálytalannak minősülne az a szabályzat további pontjainak érvényességét, ill. hatályosságát nem érinti.

A webáruházban a Vásárló választja ki az oldal nyelvét és a fizetéshez szükséges valutanemet (HUF vagy EUR). Webáruházunk Magyarországon működik, az oldal karbantartását is itt végzik. A Szolgáltató nem tartozik semmilyen magatartási kódex hatálya alá.

Jelen ÁSZF 2024.03.27. napjától hatályos. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és az ÁSZF értelmezésére az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.)
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályiról szóló 45/2014. (II. 26.) Korm rendelet (a továbbiakban: Korm rendelet)
 • a postai szolgáltatások nyújtásáról szóló 335/2012. (XII.4.) Korm rendelet (továbbiakban: Posta rendelet)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv.
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 2016. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Pp.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (továbbiakban: Számvtv).

I. A webáruházban használt fogalmak, meghatározások

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek. A Szolgáltatónak és a Vásárlónak/Látogatónak a jogait és kötelezettségeit, az irányadó jog meghatározását, továbbá a webáruház használatának, a webáruházból online úton történő vásárlásnak a lépéseit, a fizetési módok és a megrendelt termékek kiszállításának feltételeit, díjait, az elállási jog gyakorlását, feltételeit a jogorvoslati lehetőségek ismertetését magában foglaló szabályzat.

Adatkezelési Tájékoztató: A Szolgáltató személyes adatokra vonatkozó adatkezelési elveit, szempontjait, a webáruház üzemeltetéssel összefüggésben végzett adatkezeléseit rögzítő és azokat az érintettek részére ismertető – külön okiratba foglalt és az alábbi linkre https://stuhmer.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato kattintva elérhető – dokumentum.

Szolgáltató: a www.stuhmer.hu internetes címen keresztül elérhető webáruház tulajdonosa és üzemeltetője. A Szolgáltató, valamint a részére tárhelyet biztosító Tárhelyszolgáltató és a termékek kiszállítását biztosító Futárszolgálatok adatai, elérhetőségei a következő II. pont alatt megtekinthetők.

Pénzügyi Partner: A webáruházban történő elektronikus fizetést – saját internetes fizetési felületén (SimplePay) keresztül – lehetővé tévő OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Vásárló: A webáruházba előzetes regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárlási céllal belépett és ott online úton vásárló természetes személy (Fogyasztó)  

Fogyasztó (Ptk.): „a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”. Azaz a magánszemély vásárlók.

Látogató: A webáruházat böngészési céllal felkereső természetes személy (Fogyasztó).

Webáruház: A Szolgáltató által www.stuhmer.hu internetes elérhetőség alatt online vásárlást lehetővé tevő internetes áruház.

Termék: A webáruházból online úton rendelhető áru (különböző csokoládétermékek és cukrászsütemények).

II. A Szolgáltató, a Tárhelyszolgáltató és a kiszállítási tevékenységet végző Futárszolgálatok adatai

Szolgáltató

Cégnév: STÜHMER KFT

Cégjegyzékszám: 10-09-026255

Székhely: (postai úton történő elérhetőség) 3397 Maklár, Stühmer Frigyes utca 1. (a vásárlásokkal összefüggésben felmerült panaszügyintézések is itt történnek)

Adószám: 13389507-2-10

Számlaszám: 10103513-17969600-01003002

Statisztikai számjel: 13389507-6820-113-10

Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága

Ügyvezető igazgató: Csoll Péter önálló képviseleti joggal

Elektronikus – kifejezetten a Vásárlókkal való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus – elérhetőség: webshop@stuhmer.hu

Telefonos elérhetőség: +36 36/517-373     +36 70/600-8951 (normál díjszabással hívható)

 

Tárhelyszolgáltató

 

Cégnév: XTRADEVELOPERS Kft.

Székhely: 1125 Budapest, Rőzse u. 6-8. 3. épület 1/27.

Elektronikus elérhetőség: info@xtradevs.com

Telefonos elérhetőség: 06/20-912-8590

Futárszolgálatok:

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (kizárólag Magyarország területén történő kiszállítás esetén)

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgálat@posta.hu

Telefonos elérhetőség: +36-1-767-8200 (normál díjszabással hívható)

További információk: https://www.posta.hu

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungária Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adószám: 12369410-2-44

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság

Elektronikus elérhetőség: info@gls-hungary.com

Telefonos elérhetőség: +36 29 886 670 (normál díjszabással hívható)

További információk: https://gls-group.eu/HU/hu/gls-hungary

 

Cégnév: Express One Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Adószám: 13947109-2-43

Nyilvántartó bíróság:

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Telefonos elérhetőség: +36 1 8 777 400 (normál díjszabással hívható)

További információk: https://expressone.hu

 

Cégnév: FedEx Express Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-381339

Székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi repülőtér II. Logisztikai Központ - Irodaépület. 283. ép.

Adószám: 26378370-2-43

Nyilvántartó bíróság:

Elektronikus elérhetőség: hungary@fedex.com

Telefonos elérhetőség: +36 80 980 980

További információk: https://www.fedex.com/hu-hu/home.html

Cégnév: FM Logistic Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-092955

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Raktár utca 4.

Adószám: 12614411-2-13

Nyilvántartó bíróság:

Elektronikus elérhetőség: recepce@fmlogistic.com

Telefonos elérhetőség: +36 20 432 1045

További információk: https://www.fmlogistic.com

Cégnév: Liegl & Dachser Logisztikai Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-081858

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Ipartelep 1. 

Adószám: 11815798-2-44

Nyilvántartó bíróság:

Elektronikus elérhetőség: customer.pilisvorosvar@dachser.com

Telefonos elérhetőség: +36 26 532 000

További információk: https://www.dachser.hu/

 

III. Általános információk

Kedves Vásárlóink/Látogatóink!

 1. A Szolgáltató a webáruházat vásárlási céllal felkereső Fogyasztó számára az online termékkiválasztás és vásárlás lehetőségét a webáruházban történő előzetes és kötelező regisztráció nélkül biztosítja. A Vásárló regisztráció nélkül is jogosult a webáruház kínálatában elérhető bármely termék kiválasztására és megvásárlására a V. pontban foglalt korlátozások figyelembevételével. A webáruházban történő böngészéshez, a termékek és a hozzájuk kapcsolódó szöveges tartalmak megtekintéséhez ugyancsak nem szükséges regisztráció.
 2. A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására. A módosított ÁSZF a webáruházban történő közzétételt követően lép hatályba és a közzétételt követően kötelező a Szolgáltatóra és a Vásárlóra/Látogatóra. A módosított ÁSZF-re a Szolgáltató köteles a webáruházban a hatálybalépés előtt legalább 5 nappal külön felhívni a Vásárló/Látogató figyelmét. Az 5 napos határidő nem vonatkozik az árváltoztatás jogára.
 3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a webáruházat bármikor karbantartsa, korszerűsítse, fejlessze stb. (továbbiakban: karbantartás). A Szolgáltató a karbantartási tevékenységeit a Vásárló/Látogató legrövidebb ideig történő zavarása mellett igyekszik elvégezni. A webáruház karbantartása, érdekében végzett Szolgáltatói tevékenységekkel összefüggésben, azok időtartamára a Vásárló tudomásul veszi, hogy ezekben az esetekben a webáruházhoz történő hozzáférése (a termékek, ill. az azokhoz tartozó szöveges tartalmak megtekintése, a termékek megrendelése) korlátozott, vagy nem elérhető. Jelen pontban rögzített karbantartási tevékenységekről a Szolgáltató azok megkezdését megelőzően 5 nappal a webáruház főoldalán tájékoztatja a Vásárlókat/Látogatókat.
 4. A Vásárlás feltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása és a személyes adatkezelésekhez történő hozzájárulás.
 5. A webáruházban feltüntetett termékek árai bruttó, az ÁFÁ-t is tartalmazó fogyasztói árak, magyar forintban kerülnek feltüntetésre, emellett az adott termék egységárát is tartalmazzák. A vásárlás időpontjában feltüntetett bruttó termékárak és kiszállítási díjak minden esetben megegyeznek a kiszállítás időpontjában fizetendő termékárakkal és kiszállítási díjakkal. A Vásárlót a kiválasztott termékek bruttó fogyasztói árán és az értékhatártól függő kiszállítási díjon felül további költség nem terheli a termék megvásárlásával kapcsolatosan.
 6. A Vásárló a vásárlás során köteles a valóságnak megfelelő – a Szolgáltató által kért – személyes adatait megadni, továbbá a megadott adataiban történt bármilyen jellegű változás(ok)ról (pl: e-mail cím, postai cím, telefonszám stb.) a Szolgáltatót e-mail útján haladéktalanul értesíteni. Amennyiben ezen értesítést a Vásárló elmulasztja, vagy nem valós adatokat ad meg, az ebből fakadóan őt esetlegesen ért bármilyen jellegű kárért, a kiszállítás meghiúsulásáért, vagy a késedelmes szállításért való felelősségét a Szolgáltató kizárja. A Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét azon vásárlások után is, amelyek során a Vásárló más személy adatait felhasználva végez vásárlást.
 7. A Szolgáltató által kapcsolattartásra megadott telefonszámok hívása nem minősül emelt díjas hívásnak.
 8. A Szolgáltató a webáruházban illusztráció gyanánt a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez szükséges összes megjelenített információt, értve ez alatt a termékeket ábrázoló színes képeket, a termékek jellemzőit, leírását, bruttó fogyasztói és egységárát és az egyéb tudnivalókat, (mint pl: a termékek kiszállítására vonatkozó információk, feltételek és díjak, szavatossági és allergén jellemzők, tápanyagtáblázat stb.) a termékkiválasztáshoz és vásárláshoz megfelelő minőségben, méretben igyekszik megjeleníteni a Vásárló/Látogató számára. A Fogyasztó a számára szükséges információkat, amelyek az adott termék összetételét, tápanyagtáblázatát, szavatosságát és az esetleges allergiát, érzékenységet okozó összetevőket (pl. glutén, diófélék) tartalmazzák, a termék fogyasztását megelőzően, a saját, ill. harmadik személyek biztonsága érdekében köteles áttanulmányozni.
 9. A Szolgáltató folyamatosan törekszik a webáruházban feltüntetésre került termékek és az azokhoz tartozó szöveges tartalom és valamennyi egyéb információ (termék ára, kiszállítás díja, termékek összetétele, tápanyag értéke, allergén információk) helyes, a valóságnak megfelelő feltüntetésére, ill. a feltüntetett adatok, információk változása esetén azok frissítésére (aktualizálására).
 10. Kérjük, hogy amennyiben a webáruházban bármilyen nyilvánvaló elírást: pl. 0,-Ft-os árat észlelnek, azonnal értesítsenek bennünket a II. pontban feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén. Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük.
 11. A webáruházban a termékek kiválasztása és megrendelése a Vásárlók részére a nap 24 órájában folyamatosan elérhető. Az alábbiakban felsorolt kivételes események bekövetkezte esetén azonban a webáruház működése részben vagy teljesen működésképtelenné válhat, amely esetekre a Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.
 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon esetekre, amikor un. vis maior következtében válik elérhetetlenné vagy korlátozottan elérhetővé a webáruház, ill. a webáruházból történő termékkiválasztás és termékrendelés lehetősége. Vis maior alatt jelen ÁSZF alapján olyan eseményeket kell érteni, amelyeket elháríthatatlan külső ok vagy erőhatás (mint pl: terrortámadás, természeti katasztrófa, sztrájk, elemi csapás, hackertámadás stb.) idéz elő és amely események elhárítása, megszüntetése nyilvánvalóan a Szolgáltató működési körén kívül esik.
 2. A Szolgáltató azon esetekben sem vállal felelősséget, amikor a webáruház elérhetőségét, működőképességét biztosító internetes szolgáltatónál, ill. tárhelyszolgáltatónál felmerült műszaki hiba, vis maior stb. okán nem, vagy csak korlátozottan érhetők el a webáruház szolgáltatásai.
 3. A III/3. pontban rögzített karbantartási tevékenységek végzésének időtartama alatt a webáruház korlátozott működése vagy elérhetetlensége szintén előfordulhat.

IV. A vásárlás menete, a vásárlással, fizetéssel és szállítással kapcsolatos tudnivalók

 1. A webáruházon keresztül történő online vásárlás és szállítás menete – kötelező regisztráció nélkül – az alábbi lépések alapján történik:
 1. A webáruházban a Fogyasztó választja ki az oldal nyelvét (magyar vagy angol), a fizetéshez szükséges valutanemet (HUF vagy EUR) és azt is, hogy csomagját Magyarország területén belül a Magyar Posta Zrt., a GLS, vagy az Express One Futárszolgálatok közül melyik kézbesítse.
 2. A Fogyasztónak a vásárláshoz nem szükséges regisztráció. A regisztráció során kért adatok: teljes név, felhasználónév, email cím, jelszó. A regisztráció történhet a webáruház felületén történő regisztrálás révén, de a Fogyasztó választhatja a Facebook, vagy Google fiók segítségével történő regisztrációt is, amikor a Fogyasztó neve és e-mail címe a webáruház részére átvételre kerül.
 3. A Fogyasztó a regisztrációt követően belépve a fiókjába a „Profil” menüpontra kattintva láthatja az általa megadott valamennyi – számlázási, szállítási és kapcsolattartási célból – rögzített személyes adatát. A „Profil” menüpontban a Fogyasztónak egyaránt lehetősége van arra, hogy letöltse a webáruházban általa megadott valamennyi személyes adatát, valamint arra, hogy törölje a fiókját és a törléssel együtt – külön erre irányuló írásbeli kérelem nélkül – a Szolgáltató is törli mindazon személyes adatát, amelyet vele kapcsolatosan tárolt (kivéve azokat, amelyek megőrzése jogszabály előírás miatt – pl. a vásárlással összefüggésben a Számv. tv. által előírt ideig – kötelező).
 4. A Fogyasztó a webáruházban kiválasztja az általa megrendelni kívánt termékeket. Amennyiben bármelyik termék, bármilyen okból kifolyólag nem elérhető (nem rendelhető) a webáruház nem engedi kosárba helyezni. Egyes termékek csak meghatározott darabszámonként (5, 10, 15, 20 stb.) rendelhetők, az érintett termékeknél ezt a Szolgáltató egyértelműen feltünteti. Ugyanígy pl. a rövid szavatosságú termékek árengedménnyel vásárolhatók, amely árengedmény konkrét mértékét és a még hátralévő szavatossági időt minden érintett terméknél feltünteti a Szolgáltató.
 5. A Fogyasztó a kiválasztott termékeket egyenként a Kosár” feliratú ikonra kattintva helyezi a kosárba. A Fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a már kosárba rakott termékek mennyiségét a „+” és „-” gombokra kattintással módosítani, ill. a „Törlöm” menüpontra kattintva törölni.
 6. A Fogyasztó a megvásárolni kívánt termékek kosárba tételét követően a „Tovább” menüpontra kattintással léphet a „Pénztár” felületére a fizetéshez. Amennyiben a Fogyasztó a fizetés előtt újabb termékek megvásárlása mellett dönt, vagy a már kiválasztott termékek mennyiségét módosítani/törölni szeretné erre változatlanul továbbra is lehetősége van az előzőekben ismertetettek szerint.
 7. A „Pénztár” felületén a Fogyasztó megadja a nevét, a kapcsolattartásra szolgáló email címét és telefonszámát, a szállítási címet, és a számlázási adatokat, kiválasztja a fizetésre rendelkezésre álló előreutalásos, bankkártyás, vagy utánvétes (ez utóbbi csak Magyarország területén belül) fizetési módot, (a következő h) pontban részletesen) és a Futárszolgálatot, majd mindezen általa megadott adatokat a rendelés adataival együtt az „Összegzés” menüpontra kattintva leellenőrzi és a Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés menüpontra kattintással elküldi a Szolgáltató számára. Utánvétes fizetési mód csak 100.000,-Ft bruttó rendelési összeghatárig választható, ezen összeg felett csak előreutalásos, vagy bankkártyás fizetési móddal történhet a fizetés, ezt engedélyezi a rendszer. A megrendelés összegéhez igazodva a rendelés leadása előtt folyamatosan nyomon követhető az adott rendelés összege, a választott Futárszolgálathoz tartozó kiszállítás díja vagy díjmentessége is. Társaságunk – a Magyar Posta Zrt. kivételével – valamennyi Futárszolgálattal egyedi szerződést kötött annak érdekében, hogy a legkedvezőbb kiszállítási díjakat biztosíthassa. Az egyedi szerződés megkötése folyamatban van a Magyar Posta Zrt.-vel is, a megállapodás megszületéséig a Magyar Posta Zrt.-nek a regisztrált vállalkozások számára biztosított díjszabása szerint biztosítjuk a kiszállítást Vásárlóinknak (bővebben a IV/2. pontban). Amennyiben a kiszállítás nem díjmentes, a kiszállítás díját a Fogyasztónak a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” menüpontra kattintás előtt külön el kell fogadnia, a rendszer addig nem engedi elküldeni a rendelést. A megrendelés elküldésének további feltétele az ÁSZF elfogadása és az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és tudomásul vétele alapján a személyes adatkezelésekhez történő hozzájárulás (az erre szolgáló checkboxok kipipálásával) a rendszer addig nem engedi elküldeni a megrendelést. A Fogyasztónak a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” menüpontra kattintás előtt mindvégig folyamatosan rendelkezésére áll a már kosárba helyezett termékek törlése és/vagy a vásárlás mennyiségének módosítása az előzőekben ismertetett módon.
 8. Fizetési lehetőségek:
 1. Bankkártyás fizetés: amennyiben a Fogyasztó a bankkártyás fizetést választja, a rendszer automatikusan átirányítja az OTP Mobil Kft. bankkártyás fizetési felületére. Az OTP Mobil Kft. fizetési felületéről a sikeres bankkártyás fizetést követően a rendszer automatikusan visszatér a webáruház felületére, ezzel egyidejűleg megjelenik a „sikeres tranzakció” üzenet. Amennyiben a bankkártyás fizetés sikertelen abban az esetben a „sikertelen tranzakció” üzenet jelenik meg. Ilyenkor meg kell ismételni a tranzakciót. Részletes információ a bankkártyás fizetéssel kapcsolatos tudnivalókról az alábbi elérhetősége n található:

https://otpmindennap.hu/kartyabiztonsag/?utm_source=facebook&utm_medium=poszt&utm_campaign=otp_3d_201007_201231&utm_content=20201216

 1. Előre utalás: amennyiben a Fogyasztó ezt a fizetési formát választja, a Szolgáltató a rendelés sikeres beérkezését és visszaigazolását rögzítő első e-mail üzenetében (lásd lejjebb a k) pontban) küldi meg a Fogyasztó részére az előre utaláshoz szükséges adatokat. Előre utalásos fizetési mód választása esetén a Szolgáltató csak az átutalt összegnek – a Ptk. 6:42 § (2) bekezdésében rögzítettek szerinti – a számláján történt maradéktalan megfizetését (jóváírását) követően készíti össze a csomagot és adja át a Futárszolgálat részére. A Fogyasztó részéről a banki átutalást rögzítő bizonylat megküldése a fizetés megtörténtének bizonyítására nem elegendő.
 2. Utánvétes fizetés csak Magyarország területén belül: az utánvétes fizetési mód választásánál a Fogyasztó (vagy az általa megbízott személy) a termék(ek) átvételével egyidejűleg készpénzben/bankkártyás fizetéssel (bankkártyával abban az esetben, amennyiben a Futárszolgálat technikai feltételei lehetővé teszik) egyenlíti ki a megrendelt termékek ellenértékét és a kiszállítás díját 100.000,-Ft bruttó rendelési összeghatáron belül.
 1. A Fogyasztó a Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés gombra kattintással tudomásul veszi, hogy a kattintás a megrendelt termék és az ahhoz tartozó kiszállítási díj vonatkozásában fizetési kötelezettséget von maga után, amelyet az általa választott fizetési mód szerint teljesíteni köteles.
 1. A Fogyasztó a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” menüpontra kattintás előtt, a regisztrációt követően, valamint regisztráció nélkül is fel tud iratkozni a webáruház láblécében elhelyezett „Hírlevél feliratkozás” menüpontra kattintva a Szolgáltató által küldött hírlevelekre. Ehhez ki kell töltenie a hírlevélre feliratkozás menüpont alatt elhelyezett nyomtatványban a kért személyes adatait, el kell fogadnia az Adatkezelési Tájékoztatót és rá kell kattintania a „Feliratkozom a hírlevélre” menüpontra. Leiratkozásra ugyanitt van lehetőség.
 2. A Szolgáltató – a Fogyasztó egyedi rendelésazonosító számmal rögzített megrendelését – e-mailben (első e-mail) igazolja vissza a Fogyasztónak, amely visszaigazolás ugyanúgy tartalmazza a megrendelt termék(ek) átvételkor fizetendő ellenértékét, a fizetés módját, a kiszállítás díját, ill. annak esetleges díjmentességét, a megadott adatokat (név, telefonszám, email cím, szállítási cím számlázási adatok), mint a Fogyasztónak a Szolgáltató részére elküldött megrendelése. Tartalmazza továbbá a megrendelés időpontjában hatályos ÁSZF-et, Adatkezelési tájékoztatót és az elállási nyilatkozatmintát (ez utóbbit számítógépen is kitölthető WORD DOC formátumban). A csatolt dokumentumokat egyebekben a Vásárló is bármikor le tudja tölteni a weboldalról. Ez az első e-mail egyidejűleg jelenti a rendelés sikeres beérkezését és a Fogyasztó megrendelésének elfogadását. Ezt az első e-mailt tartalmazó visszaigazolást a Fogyasztónak a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül meg kell kapnia! Javasoljuk, hogy a levelezőrendszere Levélszemét (SPAM) mappáját is ellenőrizze, ugyanis bizonyos esetekben a webáruházak visszaigazolásait (ez vonatkozik az automatikus rendszerüzenetre is) a levelezőrendszerek tévesen levélszemétként azonosítják. Amennyiben a megrendelés befogadását és feldolgozását visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezne meg, haladéktalanul értesítsen bennünket a II. pontban megadott elérhetőségeinken. Téves e-mail cím megadása esetén a Szolgáltató nem tudja a megrendelés visszaigazolását elküldeni a Fogyasztónak.
 1. A Szolgáltató újabb e-mailben (második e-mail) értesíti a Fogyasztót, hogy a rendelés feldolgozása megkezdődött, ennek keretében a rendelés az összekészítést végző raktárba átkerült, a termék(ke)ket tartalmazó csomag összekészítés alatt áll.
 1. A rendelés lezárásáról, a csomag Futárszolgálat részére történő átadásáról a Szolgáltató újabb e-mailben (harmadik e-mail) értesíti a Fogyasztót. Az ÁSZF „országlista” mellékletében a Futárszolgálatok által vállalt teljesítési határidő ettől az időponttól indul azzal, hogy számos esetben előfordulhat (pl. karácsonyi vagy egyéb ünnepek, az aktuális COVID járványhelyzet stb.) hogy a Futárszolgálatok rajtuk kívülálló objektív tényezők miatt nem tudják tartani a teljesítési határidőt.
 2. Az utolsó e-mailben (negyedik e-mail) küldi meg a Szolgáltató a Fogyasztó részére a rendeléshez tartozó számlát. Az elektronikusan kézbesített számlák távnyomtatott számlának minősülnek, az Áfa tv. 259. § (5) pontja alapján az e-mailben elküldött és befogadott PDF állomány is a NAV által elfogadottnak minősül. Amennyiben a Fogyasztónak nyomtatott számlára van szüksége erre vonatkozó igényét a megrendelés elküldésénél a „megjegyzés” rovatba kell rögzítenie. Ebben az esetben a számlát a megrendelt termék(ek)kel együtt kapja meg a Fogyasztó.
 3. A Futárszolgálatok munkanapokon 8-17 óra között a megadott szállítási címre szállítják a megrendelt terméke(ke)t. Utánvétes fizetési mód választásánál (csak Magyarország területén belül) a Vásárló (vagy az általa megbízott személy) a termék(ek) átvételével egyidejűleg készpénzben/bankkártyás fizetéssel (bankkártyával abban az esetben, amennyiben a futárszolgálat technikai feltételei lehetővé teszik) egyenlíti ki a megrendelt termékek ellenértékét és a kiszállítás díját 100.000,-Ft bruttó rendelési összeghatáron belül. A futárszolgálat email-ben/telefonon/sms-ben értesíti a Vásárlót a kiszállítás napján a kiszállítást megelőzően annak időpontjáról (tól - ig időtartam megadásával). A vásárlást igazoló számla utánvétes fizetés esetén a kiszállított csomagban található, amennyiben a Fogyasztó a megrendelés elküldése előtt ezt a „megjegyzés” rovatban a Szolgáltató részére jelezte, egyebekben a negyedik e-mail mellékleteként – elektronikusan – kerül kézbesítésre.
 4. A Futárszolgálat által végzett kiszállítás magában foglalja a megrendelt termékek emeletre történő felvitelét is azzal, hogy az épületbe, lakóházba történő bejutást a Fogyasztó, vagy az átvételre jogosult személy köteles lehetővé tenni.
 5. Amennyiben a Fogyasztó által megadott szállítási címen ott tartózkodás hiányában – a Futárszolgálat részéről előzetesen megadott kiszállítási időtartamon belül – senki nem veszi át a kiszállított termékeket, a Futárszolgálat a Fogyasztó által kapcsolattartásra megadott telefonszámon megkísérli a kapcsolatfelvételt, amelynek eredménytelensége esetén (saját telefonszáma megadásával) értesítést hagy a kiszállítás meghiúsulásáról. A Futárszolgálat a kiszállítás meghiúsulását követően ezt követően a kiszállítás napján a Fogyasztó által megadott telefonszámon összesen egy alkalommal megkísérli a kapcsolatfelvételt a Fogyasztóval az új kiszállítási időpontról, ennek eredménytelensége esetén a megrendelt termékeket visszaszállítja a Szolgáltató részére. A futárszolgálat részéről a sikertelen kézbesítéssel egyidejűleg megadott értesítőn szereplő telefonszámon a Fogyasztónak a sikertelen kézbesítés napján lehetősége van a futárszolgálat képviselőjével az új kiszállítási időpont egyeztetésre és ezzel a megrendelt termékek visszaszállításának elkerülésére.
 6. A Fogyasztó nem köteles átvenni azokat a terméke(ke)t, amelyekről a kiszállítás alkalmával derül ki, hogy nem a megrendelt termék került kiszállításra, vagy a termék(ek) nem a megrendelés időpontjában feltüntetett áron kerül(tek) kiszállításra. A Fogyasztónak ajánlott a futárszolgálat képviselője jelenlétében meggyőződni az átvett csomag sértetlenségéről és amennyiben a csomag sérült, ajánlott jegyzőkönyv kiállítását is kérni annak érdekében, hogy a jegyzőkönyvezés elmaradása és a jegyzőkönyv hiánya ne lehessen kihatással a fogyasztói panasz, illetve egyéb jogérvényesítés folyamatára.
 7. A Fogyasztó kötelessége az általa kapcsolattartás céljából megadott e-mail fiók karbantartása (a Szolgáltató részéről küldött rendelés visszaigazoló vagy egyéb értesítést tartalmazó e-mailhez szükséges tárhely rendelkezésre tartása, ill. a Szolgáltató részéről küldött e-mail-nek esetlegesen a Spam mappába kerülése esetén annak észlelése). Ezen Fogyasztói kötelezettségek elmulasztásából fakadó bármilyen igényekért, károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
 1. A GLS, vagy az Express One Futárszolgálatok választása esetén a kiszállítás díját és az utánvét költségét Magyarország teljes területén az alábbi táblázat tartalmazza. Amennyiben a webáruházból rendelt termékek összértéke a 14.990,-Ft-ot meghaladja, a kiszállítás – az utánvét költségét ide nem értve - díjtalan (Szolgáltató átvállalja). A Vásárló a webáruház pénztárában választhatja ki azt a futárszolgálatot, aki a csomagot számára kézbesíteni fogja. A kiszállítás díja a választott futárszolgálattól függ.

 

ExpressOne belföldi szállítási díj és utánvét költségek

 

Ha a rendelt termékek értéke < bruttó 14.990 Ft

Ha a rendelt termékek értéke >= bruttó 14.990 Ft

Utánvét kts.
(minden utánvétes rendelésre egységesen)

HUF deviza esetén

bruttó 1.800 Ft

0 Ft

bruttó 1500 Ft

EUR deviza esetén

bruttó 4,74 €

0 €

bruttó 3,95 €

 

 

GLS belföldi szállítási díj és utánvét költségek

 

Ha a rendelt termékek értéke < bruttó 14.990 Ft

Ha a rendelt termékek értéke >= bruttó 14.990 Ft

Utánvét kts.
(minden utánvétes rendelésre egységesen)

HUF deviza esetén

bruttó 2.500 Ft

0 Ft

bruttó 1500 Ft

EUR deviza esetén

bruttó 6,58 €

0 €

bruttó 3,95 €

 

A kiszállítás díja a Magyar Posta Zrt. által biztosított kiszállítás esetén:

 • 0-10 kg-ig bruttó 1.990,-Ft
 • 10-20 kg-ig bruttó 2.990,-Ft 
 • 20-40 kg-ig bruttó 5.990,-Ft

 

A kiszállítás a rendelés beérkezését követő három-négy munkanapon belül várható, (a Szolgáltató a megrendelt termékeket 1-2 munkanapon belül átadja a Futárszolgálatnak) amennyiben bármilyen – előre nem látható – okból kifolyólag a három-négy munkanapos határidő nem tartható, (továbbiakban: késedelmes kiszállítás) a Szolgáltató erről haladéktalanul értesíti a Fogyasztót, aki a késedelmes szállításról történő értesítést követően mindennemű kötöttség nélkül elállhat a vásárlástól.

 1. A kiszállítás díja az Európai Unió, valamint az Unión kívüli országok területén a csomag súlyától és a szállítási cím országától függően kerül megállapításra. A szállítási díj pontos összegét a webáruház a Fogyasztó számára a termék(ek) kosárba helyezésével egyidejűleg folyamatosan aktualizálja. Az Európai Unió, valamint az Unión kívüli országok területére történő kiszállítási időtartamok az ÁSZF „országlista” mellékletében találhatók, amely kiszállítási időtartamok a megrendelt terméknek a Futárszolgálat részére történő átadásával indulnak. A Szolgáltató a megrendelt termékeket 1-2 munkanapon belül átadja a Futárszolgálatnak. A Magyarországon belüli, ill. az Európai Unión belüli és az Unión kívüli országok területére történő kiszállítási határidőket a Szolgáltató nem tudja garantálni, azok a Szolgáltató határidőben (1-2 munkanapon belül) történt teljesítésétől függetlenül bármilyen okból – pl. karácsonyi vagy egyéb ünnepnapok, járványhelyzet, az adott ország vámszabályai stb. – megnövekedhetnek.

 

V. A szeletes sütemények, torták, valamint az egyes csokoládéfigurák rendelésére, átvételére, valamint az elállási jogra vonatkozó eltérő szabályok

V/A: A szeletes sütemények és a torták rendelésének, átvételének és az elállási jogosultság gyakorlásának eltérő szabályai:

 1. A szeletes sütemények és torták a Szolgáltató összes többi termékéhez hasonlóan rendelhetők a webáruházon keresztül, azonban a sérülésmentes kiszállítás garantálhatatlansága miatti esetleges utólagos minőségi kifogások (hibás teljesítés) elkerülése érdekében kizárólag a személyes átvétel lehetséges a Szolgáltató székhelyén található mintaboltban nyitvatartási időben, azaz hétfőtől vasárnapig 10-19 óra között.
 2. A webáruházon keresztül leadott megrendelésnek legalább 48 órával a termék Fogyasztó által kért átvételi időpontja (nap, óra) előtt nyitvatartási időben, azaz hétfőtől vasárnapig 10-19 óra között kell beérkeznie. Amennyiben a megrendelés nyitvatartási időn túl érkezik be, a rendelés feldolgozása a legközelebbi nyitvatartási idő kezdetén indul el: pl. a szerdán 20 órakor beérkezett rendelés feldolgozása csütörtök délelőtt 10 órakor kezdődik és a 48 órás határidő is ettől az időponttól „indul” tehát ebben az esetben a megrendelt termék legkorábbi átvételének időpontja szombat délelőtt 10 óra. A webáruház rendszere figyeli a nyitvatartási idő után leadott rendeléseket is és nem enged 48 órán belüli átvételi időpontot beállítani a Fogyasztó részére.
 3. Amennyiben a termék megrendelésére a termék – Fogyasztó által kért – átvételét megelőzően több mint 48 órával korábban kerül sor, Szolgáltató biztosítja a Fogyasztónak, hogy rendelését a II. pontban megadott email-címre küldött rendelésazonosító szám feltüntetése mellett – legfeljebb 48 órával a termék tervezett (kért) átvételi időpontja (nap, óra) előtt –– lemondja és éljen elállási jogával. A megvásárolt termék személyes átvételének kért időpontját nap, óra megjelöléssel a Fogyasztó állítja be a megrendelés során az erre szolgáló „átvétel időpontja” menüpont kitöltése révén.
 4. Miután a Szolgáltató a termék(ek) kért átvételi időpontja (nap, óra) előtt 48 órával megkezdi a megrendelt termék(ek) elkészítését ezért – a kért átvétel időpontját megelőző 48 órán belül – a megrendelt termék(ek)től (szeletes sütemények és torták) történő utólagos elállásra sem a 2011/83/EU irányelv 16. cikkének d) pontja, sem a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ának (1) bekezdés d) pontja alapján (romlandó, minőségét rövid ideig megőrző termék) nincs lehetősége a Fogyasztónak. Az ezen korlátozás alá eső megrendelt, de át nem vett termékekről a Szolgáltató átutalásos számlát állít ki, amelynek kiegyenlítésére a Fogyasztó köteles. A számla határidőben történő ki nem egyenlítése esetén Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket a behajtás érdekében.

V/B: Egyes csokoládéfigurák rendelésének, átvételének és az elállási jogosultság gyakorlásának eltérő szabályai a következők:

 1. Egyes csokoládéfiguráknál, amelyek sajátos jellemzőjük miatt (kifejezetten törékeny, vagy ha a csomagolás többféle grafikával készül) szintén rendelhetőek a webáruházból, azonban ezeknél a termékeknél is a sérülésmentés kiszállítás garantálhatatlansága, valamint az eltérő grafikájú csomagolás miatti esetleges utólagos kifogások (hibás teljesítés) elkerülése érdekében ugyancsak kizárólag a személyes átvétel lehetséges a Szolgáltató székhelyén található mintaboltban nyitvatartási időben, azaz hétfőtől vasárnapig 10-19 óra között.
 2. A megvásárolt termék átvételének kért időpontját nap, óra megjelöléssel a Vásárló állítja be a megrendelés során. A Fogyasztót ezen termékek esetében megilleti VII. pontban részletesen ismertetett – meghatározott határidőn belüli – indokolás nélküli elállási jog.

VI. A szerződés létrejötte, annak technikai lépései, a szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók

 1. A Vásárló/Látogató jelen ÁSZF elfogadásával – a bevezető rendelkezéseknél részletesen kifejtettek alapján – tudomásul veszi, hogy a webáruházból történő vásárlással összefüggésben a Szolgáltatóval keletkezett bármilyen jogviszonyára a magyar jog szabályai irányadóak. A Szolgáltató és a Vásárló közötti – a Vásárló választásának megfelelően – magyar vagy angol nyelven történő szerződéskötés az alábbi technikai lépéseket követően jön létre:
 1. A Vásárló az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása mellett megadja a Szolgáltató által (Fogyasztók esetében IV/A/1/g) pontban, Vállalkozások esetében IV/B/4.) pontban felsorolt adatait és kiválasztja a termékek közül az általa megvásárolni kívántakat. A Szolgáltató biztosítja a termékkiválasztást követően és a „Pénztár” menüpontba lépést követően is a Vásárló számára, hogy az elektronikus rögzítés során felmerülő hibákat a szerződéskötési jognyilatkozatának megtétele előtt kijavíthassa, (ideértve a rendelés módosítását, törlését is) mielőtt az „Összegzés” menüpontot követően a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” menüpontra kattintana.
 2. Miután a Fogyasztó kiválasztotta a kívánt terméke(ke)t és a kiválasztással együtt megismerte és elfogadta a termék(ek) bruttó fogyasztói árát, a kiszállítás díját, ezt követően van lehetősége a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” menüpontra kattintva elfogadni a Szolgáltatónak a termékek megvásárlására vonatkozóan webáruházban kínált ajánlatát.
 3. A Vásárló a megvásárolni kívánt termék(ek)re vonatkozó vásárlási szándékát (megrendelését) a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” menüpontra kattintva véglegesítheti, amely megrendelését a Szolgáltató egyedi rendelésazonosító számmal igazol vissza. A szerződés létrejöttének következményeként a Szolgáltató a megvásárolt termék(ek) tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a megvásárolt termék(ek) vételárának megfizetésére és a termék(ek) átvételére köteles.
 4. Vásárló tisztában van azzal, hogy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” menüpontra kattintás – a megrendelés összegéig – fizetési kötelezettséget von maga után.
 1. A szerződés (vásárlás) létrejöttét dokumentáló vásárlói megrendelést és a számlát Szolgáltató a jogszabályi előírások (Számvtv. 169. § (2) bekezdése) alapján 8 évig megőrzi.
 2. A Szolgáltató a Vásárló megrendelésének hozzá történő megérkezését követően automatikusan visszaigazoló e-mailt küld, amely e-mail egyidejűleg jelenti a rendelés sikeres beérkezését és a Vásárló megrendelésének elfogadását. Ezt az első e-mailt tartalmazó visszaigazolást a Vásárlónak a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül meg kell kapnia!
 3. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség és a szerződéskötési kötelezettség alól.

VII. A Vásárló (Fogyasztó) elállási joga, panaszkezelés, további jogorvoslati lehetőségek

 1. Elállási jog: Felhívjuk T. Vásárlóink figyelmét, hogy a jelen pontban részletesen ismertetett elállási jog csak és kizárólag a Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg. A Fogyasztó – Ptk.-ban meghatározott – definícióját jelen ÁSZF I. pontjában külön feltüntettük.
 2. Ezen túlmenően a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az Fgytv. 2. § a) pontja alapján „az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.”

A bíróság előtti jogorvoslat természetesen a fogyasztónak egyik definíció szerint sem minősülő nem minősülő Vásárlókat is megilleti.

 1. A Vásárlót megilleti a webáruházból történő termékek megrendelése esetén a 2011/83/EU irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében, ill. a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában (továbbiakban: Korm. rendelet.) részére biztosított indokolás nélküli elállás joga. A Vásárló azonban nem gyakorolhatja a Korm. rendelet 20. § alapján részére biztosított elállási jogot a 2011/83/EU irányelv 16. cikkének d) pontjában, ill. a Korm. rendelet 29. §-ában felsorolt termékek közül az (1) bekezdés d) pontjában nevezett alábbi termékekre vonatkozóan (kivételek):
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek esetében (a webáruházból rendelhető termékek közül ilyen termékeknek minősülnek a szeletes sütemények és a torták). A szeletes süteményekre és tortákra vonatkozó eltérő elállási feltételeket a V/A. pontban részletesen ismertettük.
 1.  A hivatkozott Korm. rendelet és ezzel együtt a 29. §-ban található teljes lista az alábbi linken keresztül érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
 2. A Vásárló az indokolás nélküli elállási jogát a webáruházból megrendelt termékek átvételét követő 14 napon belül, ill. a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időben is gyakorolhatja a jelen ÁSZF végén található nyilatkozat minta (II. számú melléklet) felhasználásával, (letöltésével) vagy más, az elállási szándékát a Szolgáltatóval egyértelműen kifejező módonpl: postai úton, e-mailben vagy személyesen eljárva – közölt nyilatkozat útján a II. pontban megadott elérhetőségeken. Postai úton történő elállás esetén a 14 napos határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben a postára adás (feladás) megtörténik. A határidő számítása, annak megtartottsága ugyanígy történik az e-mail-ben történő elküldés esetén is.
 3. Az elállási /felmondási mintatájékoztató szintén jelen ÁSZF végén található (I. számú melléklet) A kellékszavatosságról, termékszavatosságról szóló kormányrendeletben található mintatájékoztató jelen ÁSZF III. számú mellékletében olvasható. Szavatossági igény előterjesztésére a Vásárlónak a Ptk. 6:157. §-a alapján akkor nyílik joga, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban rögzített minőségi követelményeknek, (hibás teljesítés történt) kivéve ha hibát a Vásárló a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.
 4. Szavatossági igényét 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján a Fogyasztó számlával vagy nyugtával bizonyíthatja. A Szolgáltató a nála bejelentett szavatossági igényről minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másodpéldányát a Fogyasztónak adja át és három évig megőrzi. A szavatossági igények rendezése során amennyiben a Szolgáltató a szavatossági igény teljesíthetőségéről nem tud nyilatkozni öt munkanapon belül igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót. Amennyiben az igényt a Szolgáltató elutasítja annak indokolása mellett a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről tájékoztatja a Fogyasztót.
 5. A Vásárló határidőn belül gyakorolt elállási joga gyakorlása esetén köteles az elállási joggal érintett terméke(ke)t haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni, vagy választása szerint saját költségén személyesen visszaszállítani a Szolgáltató jelen ÁSZF II. pontjában feltüntetett székhelyére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Szolgáltató köteles a Vásárló számára a visszaküldött termékek vételárát személyes visszaszállítás esetén haladéktalanul, egyéb esetekben az elállásról való tudomásszerzésről számított 14 napon belül visszafizetni a teljesítési (szállítási) költségekkel együtt. A visszatérítés során a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, ill. a Vásárló beleegyezése alapján ez más fizetési mód is lehet, amennyiben a Vásárlót ezzel kapcsolatban semmilyen többletdíj nem terheli.

 

 1. Ha a Vásárló a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ a Szolgáltató ezen többletköltségeket nem téríti meg. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (pl. a postai feladóvevény másolatával); a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Szolgáltató a termék(ek) visszajuttatását (visszafuvarozását) nem vállalja, azt a Vásárlónak elállás esetén postai küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell visszajuttatnia a Szolgáltató II. pontban meghatározott székhelyére.
 2. Szolgáltató biztosítja, hogy a Vásárló az indokolás nélküli elállási nyilatkozatát a webáruház honlapján keresztül tegye meg a II. számú mellékletben található nyilatkozat minta felhasználásával. Ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló részére az elállási nyilatkozat megérkezését.
 3. A Vásárló, ill. a kiszállítás alkalmával a termékeket átvenni jogosult személy megtagadhatja azon termékek(nek) az átvételét, amelyek a kiszállítás időpontjában nyilvánvalóan hibásnak tekinthetők, mert pl: csomagolásuk sérült, szakadt, és ennek következtében a csomagolás a terméket már nem, vagy nem megfelelően képes megvédeni a rendeltetése szerint, vagy csomagolás ugyan ép, azonban a termék nyilvánvalóan (szemmel láthatóan) sérült, vagy bármely okból kifolyólag már csak csökkent értékűnek tekinthető. Ilyen esetekben az IV/A/1/r) pontban rögzítettek szerint jegyzőkönyv felvételét kell kérni a futárszolgálat képviselőjétől.
 4. Panaszkezelés: Az Fgytv. előírásai alapján, amennyiben a Fogyasztó panasszal él a Szolgáltató felé akár a termékekkel, akár a forgalmazással vagy az értékesítéssel kapcsolatos magatartás, tevékenység, vagy mulasztás miatt, a panaszt személyesen vagy a II. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát – jelen lévő Fogyasztó esetén – átadja a Fogyasztónak. Írásban előterjesztett panasz esetén a Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül küldi meg érdemi válaszát. Elutasító választ indokolni köteles a Szolgáltató. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató három évig megőrzi és az ellenőrző hatóságoknak bemutatja.
 5. További jogorvoslati lehetőségek: A Fogyasztó panaszát elutasító válasz esetén a Fogyasztó előtt többféle jogorvoslati lehetőség áll, amely lehetőségekről (figyelemmel az adott konkrét panasz jellegére) a Szolgáltató köteles tájékoztatni a Fogyasztót az elutasító válaszában. A Fogyasztó részére rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek a következők: a Fogyasztó fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz, emellett a jogvita rendezéséhez igénybe veheti a Békéltető Testületet, mint vitarendezési fórumot, és természetesen választhatja a jogvita bíróság általi rendezését is. Valamint lehetősége van a Fogyasztónak az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformot is választania az online értékesítésekből fakadó jogviták rendezésére
 6. Békéltető testület előtti eljárás lefolytatására főszabály szerint a Fogyasztó lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület illetékes. A Békéltető testületek elérhetőségeit megtalálja következő linkre kattintva: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579. A Fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye hiányában illetékes a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a: Heves Megyei Békéltető Testület címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék fax száma: (36) 323-615 elnök: Dr. Gordos Csaba e-mail cím: hkik@hkik.hu további információk a http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet linkre kattintva.
 7. A békéltető testületek előtti eljárás lényege röviden: ez a típusú eljárás a fogyasztói jogvita azon lehetséges rendezésének módja, amely a bírósági eljárással szemben olcsóbb, költségkímélőbb, gyorsabb és egyszerűbb eljárás. Kizárólag a fogyasztóvédelmi jogviták tartoznak a békéltető testületek hatáskörébe. A békéltető testületek célja, hogy egyezséget kíséreljenek meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, de az egyezség eredménytelensége esetén is döntést hoznak az ügyben. A békéltető testület előtti eljárásban történő részvétel nem zárja ki a hagyományos bírói utat, az az eljárást követően továbbra is a Fogyasztó rendelkezésére áll. A békéltető testület előtti eljárás ingyenes (természetesen, ha a Fogyasztó jogi képviselőt hatalmaz meg az eljárás során annak költségeit ő köteles állni).
 8. Az eljárás menete: ha a Fogyasztó az érintett vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését, azonban ez nem vezetett eredményre az eljárás megindítását egy formanyomtatványon kell előterjesztenie amelynek tartalma a következő linken érhető el: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/eljaras-menete
 9. Az eljárás (a kérelem beérkezésétől számított) 90 napon belül befejeződik, indokolt esetben legfeljebb 30 napos hosszabbítás lehetséges. A Fogyasztó szabadon dönthet arról, hogy elfogadja-e a békéltető testület ajánlását, az egyezségi ajánlatot, valamint a kötelezést tartalmazó határozatot. A Szolgáltatót a békéltető testület előtti eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, amely kötelezettségnek a Stühmer Kft. – amennyiben békéltető testület előtti eljárásra kerülne sor – természetesen eleget tesz.
 10. A Fogyasztó a Szolgáltató panaszkezelésével vagy egyéb fogyasztóvédelmi hatósági jogkörbe tartozó panaszával a Fogyasztóvédelmi Hatóságokhoz is fordulhat. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságok a járási hivatalok: az Egri Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya címe: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Tel: 36/515-469, további elérhetőségek és egyéb tájékoztató adatok a Hivatal oldalán a következő linkre kattintva: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/egri-jarasi-hivatal-fogyasztovedelmi-osztaly a további fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei a következő linken érhetők el: https://www.isafe.hu/data/pdf/fogyasztovedelmihatosagokelerhetosegei.pdf
 11. Természetesen a fentiekben hivatkozott eljárások mellett a fogyasztónak rendelkezésére áll a jogvita eldöntését a hagyományos bírói út igénybevételével (keresetlevél előterjesztésével) is kezdeményezni. A bírósági vitarendezési formát a fogyasztó választhatja a békéltető testület előtti eljárást követően és a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulásától függetlenül is.
 12. Az eddig ismertetett jogorvoslati lehetőségek mellett a Fogyasztó számára rendelkezésre áll az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform is az online értékesítésekből fakadó jogviták rendezésére az alábbi linkre kattintva. Az oldalon részletes ismertetés található magyar nyelven a rendszer működéséről, használatáról és minden egyéb szükséges tudnivalóról.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 

IX. Szerzői jogi és záró vegyes rendelkezések

Jelen ÁSZF szerzői jogi műnek minősül, amely után a szerzői jogi védelem kizárólag a szabályzat készítőjét (továbbiakban: Jogosult) illeti meg. Ennek megfelelően tilos a Jogosult kifejezett írásos hozzájárulása hiányában az ÁSZF rendelkezéseit akárcsak részben is harmadik személy részéről lemásolni, átdolgozni mintaként, sablonként felhasználni, értékesíteni vagy – ide nem értve a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott szabd felhasználás eseteit – bármilyen egyéb módon felhasználni (továbbiakban: engedély nélküli felhasználás).

Az engedély nélküli felhasználást megvalósító személy tudomásul veszi, hogy a Ptk. 6:186. §-a alapján oldalanként 50.000,-Ft kötbért köteles a Jogosultnak megfizetni. Jogosult szükség esetén a jogsértés megállapításához közjegyzői ténytanúsítást vesz igénybe, amelynek költségét szintén az engedély nélküli felhasználást megvalósító személyre hárítja. Az engedély nélküli felhasználást megvalósító személy tisztában van azzal is, hogy kötbér megfizetése nem mentesíti őt az alól, hogy vele szemben Jogosult érvényesítse a kötbért meghaladó kárát is.

A fentiekben hivatkozott jogsértés elkerülése érdekében a ÁSZF bármilyen jellegű felhasználási szándéka előtt javasoljuk forduljon a Szolgáltatóhoz a II. pontban feltüntette elérhetőségek valamelyikén.

A Fogyasztó személyes adatainak védelméhez, feldolgozásához, kezeléséhez kapcsolódó rendelkezések a www.stuhmer.hu internetes elérhetőség alatt és a webáruházból is egyaránt elérhető „Adatkezelési Tájékoztató” menüpont alatt találhatók .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. számú melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 napot követően jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az átvételre jogosult személy a kiszállítótól a megrendelt terméke(ke)t átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltatónak az ÁSZF II. pontjában feltüntetett postai: 3397 Maklár, Stühmer Frigyes utca 1. ill. elektronikus címére: stuhmer@stuhmer.hu

A Fogyasztó a https://stuhmer.hu cím alatti internetes weboldalunkról is letöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat mintát (II. számú melléklet) vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Amennyiben a Fogyasztó az előzőekben megjelölt elektronikus úton keresztül nyújtja be az elállási/felmondási nyilatkozatát, a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja Fogyasztó részére az elállási nyilatkozat megérkezését.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméke(ke)t, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy az(oka)t visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó miután a szerződés alapján termék(eke)t vett át és az átvételt követően élt elállási jogával, köteles a Szolgáltató számára a terméke(ke)t haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy személyesen átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Fogyasztó viseli a termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét.

A Fogyasztó felel a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, amennyiben az a termék(ek) jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

II. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

 • STÜHMER Kft.
 • Székhely: 3397 Maklár, Stühmer Frigyes utca 1.
 • Adószám: 13389507-2-10
 • Képviselő: Csóll Péter ügyvezető
 • E-mail cím: stuhmer@stuhmer.hu

Alulírott/ak ************************ kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Rendelésazonosító szám:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

A szerződés tárgyául szolgált termékek megnevezése:

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

III. számú melléklet

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a STÜHMER Kft. (Szolgáltató) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Végső esetben - amennyiben a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt - a szerződéstől is elállhat.

A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Főszabály szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén azonban a szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Fontos szabály, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással (Szolgáltatóval) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a STÜHMER Kft.  (Szolgáltató) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ezen túlmenően amennyiben Ön a szerződéskötés időpontjában a hibát ismerte (illetve ismernie kellett), úgy ezen hiba vonatkozásában nem élhet szavatossági igényével.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban (kellékszavatosság) meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön mint fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a termék kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval/forgalmazóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető;
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

IV. számú melléklet

Országlista

 

Országkód

Ország

Futárszolgálat

Teljesítési idő

AU

Ausztrália

FedEx

10 munkanap

AT

Ausztria

Express One

5 munkanap

BE

Belgium

GLS

6 munkanap

BG

Bulgária

FedEx

5 munkanap

CY

Ciprus

GLS

10 munkanap

CZ

Csehország

GLS

5 munkanap

DK

Dánia

GLS

6 munkanap

GB

Egyesült Királyság

FedEx

6 munkanap

EE

Észtország

FedEx

5 munkanap

FI

Finnország

FedEx

6 munkanap

FR

Franciaország

GLS

7 munkanap

GR

Görögország

GLS

7 munkanap

NL

Hollandia

GLS

6 munkanap

HR

Horvátország

Express One

5 munkanap

IE

Írország

GLS

7 munkanap

CA

Kanada

FedEx

10 munkanap

PL

Lengyelország

GLS

5 munkanap

LV

Lettország

GLS

7 munkanap

LT

Litvánia

GLS

6 munkanap

LU

Luxemburg

GLS

6 munkanap

MT

Málta

GLS

7 munkanap

DE

Németország

GLS

5 munkanap

NO

Norvégia

FedEx

7 munkanap

IT

Olaszország

Express One

7 munkanap

PT

Portugália

GLS

10 munkanap

RO

Románia

Express One

5 munkanap

ES

Spanyolország

FedEx

7 munkanap

CH

Svájc

FedEx

5 munkanap

SE

Svédország

GLS

7 munkanap

RS

Szerbia

FedEx

6 munkanap

SK

Szlovákia

Express One

5 munkanap

SI

Szlovénia

Express One

5 munkanap

 

Szechenyi